Aërobiese oefeninge

Aërobiese oefening is ’n vorm van fisieke oefening wat ritmiese aërobiese oefening met strek- en kragoefeninge kombineer met die doel om al die elemente van fiksheid (buigsaamheid, spierkrag en kardiovaskulêre fiksheid) te verbeter. Dit word gewoonlik op die maat van musiek beoefen en kan in groepsverband plaasvind en deur ’n instrukteur (fiksheidskundige) gelei word. Ten einde siekte te voorkom en fisieke fiksheid te bevorder, voer die praktisyns daarvan roetines uit wat bestaan uit ’n aantal verskillende oefeninge wat aan dans herinner. Hierdie sport is uniseks, wat beteken dat mans sowel as vroue daaraan kan deelneem.

Hierdie sport word in drie kategorieë verdeel, naamlik HI Lo, step en Kata Box. Daar is ook ’n spesiale kategorie van hip-hop.

Rig navrae aan:

Mnr Meason Dhlamini

Sportbeampte: Aërobiese oefening

Mafikengkampus

018 389 2902 

Maesonam.Dhlamini@nwu.ac.za


Boks

Boks is ’n gevegsport waarin twee mense, wat gewoonlik beskermende handskoene dra, vir ’n voorafbepaalde tyd in ’n bokskryt houe na mekaar slaan.

Rig navrae aan:


Mnr Maeson Dhlamini
Sportbestuurder: Boks
Mafikengkampus
018 389 2902

Danssport

Danssport by die NWU is nie ’n stokperdjie nie. Dit is ’n werklike sport en vereis dus fiksheid, uithouvermoë, toewyding en toewyding.

Dit is ’n hoogs mededingende sport. Danssport is ’n manier van ontvlugting. Dit is ’n manier van kommunikasie – jy leer hier ook die liggaamstaal van ’n ander persoon ken. Hierdie sport leer maniërismes.

Hierdie sportkode is vir nie-studente en huidige studente beskikbaar.

Rig navrae aan:


Morena Nyaku
Afrigter
Vaaldriehoekkampus
Ruby Lekota
Assistent Afrigter
Vaaldriehoekkampus

Skaak

Skaak verskaf noodsaaklike bordvaardighede aan spelers om hulleself strategies in die spel te posisioneer. Dit word op ’n geruite bord gespeel waar elke speler se spelstukke volgens bepaalde reëls geskuif word. Die doel is om die opponent se koning aan te val sodat dit onmoontlik is om te ontsnap.

Die NWU Skaakklub stel deelnemers vanaf die eerste kontakgeleentheid af in staat om op ’n gereelde basis skaak te speel om hulle leer-, denk-, analitiese en besluitnemingsvermoë te verbeter. Die spel leer spelers om selfdissipline toe te pas. Dit doen ook die volgende:

 •   Verbeter verbale vaardighede
 •   Bou probleemoplossingsvermoëns
 •   Verbeter kritiese denkvaardighede
 •   Verbeter wiskundige vaardighede
 •   Leer die belangrikheid van beplanning

Rig navrae aan:


Cornelius Coetzer 
Sportbeampte : Chess
Mafikengkampus
018 389 2544
  Johann Sauer
 Sport Manager : Skaak
 Potchefstroomkampus
 018 299 2914
Joseph Matlhong
Skaak
Vaaldriehoekkampus
016 910 3191

Gimnastiek

Gimnastiek is ’n sport wat deur mans en vroue beoefen word. Dit vereis balans, krag, buigsaamheid, vlugvoetigheid, koördinasie en uithouvermoë.

Rig navrae aan:


Robert Walsh 
Administratiewe assistent: Gimnasium
Vaaldriehoekkampus
 Mnr Johann Sauer
 Sportbestuurder : Gimnastiek
 Potchefstroomkampus

Ju-Jitsu

Ju-jitsu is ’n gevegskuns uit Japan wat op worsteling fokus. Praktisyns gebruik gooie en klemme om hulleself op straat te verdedig, of om ’n opponent in ’n kompetisie te verslaan. Die bestudering van ju-jitsu verskaf aan studente fisieke en geestelike voordele. Van hierdie voordele is deel van alle vegkuns, terwyl ander eie aan die opleiding in “jits” is.

Rig navrae aan:


Mnr Lungile Mthiya
Sportbeampte: Ju-Jitsu
Mafikengkampus
018 389 2401

Karate

Kyokushin-karate is ’n Japannese gevegskuns wat defensiewe aanval- en teenaanval-liggaamsbeweging leer. Dit is ’n stelsel van ongewapende gevegskuns wat die hande en voete gebruik om houe uit te deel en af te weer, en word wyd as ’n sport beoefen.

Karate leer jou die volgende:

 • Selfdissipline
 • Verbeterde fokus en konsentrasie
 • Verbetering van jou geheue
 • Die vermoë om in ’n span saam te werk
 • Beheer en geduld
 • Fisieke fiksheid
 • Ontwikkeling van fisieke, geestelike en emosionele balans
 • Koördinasie van die liggaam en gees
 • Etiket en goeie maniere

Rig navrae aan:


 Cornelia Basson  
 Administratiewe assistent
 Vaaldriehoekkampus
 Mnr Lungile Mthiya
 Sportbeampte: Karate
 Mafikengkampus
 018 389 2401
 Mr Johann Sauer
 Sportbestuurder : Karate
 Potchefstroomkampus

Liggaamsbou

Die Noordwes-Universiteit is tweede in die land wanneer dit by liggaamsbou as mededingende sport kom.

Hierdie sport is nie net vir die liggaam nie – dit gaan oor die gesondheid ook.

Liggaamsbou maak nie net die liggaam fiks nie, maar ook die gees. Dit is die beste sport waar dit gaan om jou liggaam in verhouding te vorm en fiks te maak.

Dit het ’n wonderlike en gesonde uitwerking op jou spiere, bene en gewrigte. Dit hou jou liggaam en spiere sterk en soepel.

Die NWU se manlike en vroulike liggaamsbouers neem aan plaaslike, provinsiale en nasionale kompetisies deel.

Rig navrae aan:


Mnr Maeson Dhlamini 
Sportbeampte: Liggaamsbou
Mafikengkampus
018 389 2902   
Mnr Beef Ntumba
Sportbeampte: Liggaamsbou
Vaaldriehoekkampus

Vlugbal

Vlugbal is ’n spansport, gewoonlik met ses spelers. ’n Groot bal moet met die hande oor ’n hoë net geslaan word. Die doel daarvan is om punte te kry deur die bal aan die teenstanders se kant van die baan op die grond te kry. Die spel het ’n groot invloed op die spelers se lewens. Dit is ’n aktiwiteit wat individue en groepe betrek. Die sport word op ’n baan en op die strand gespeel en bevorder samehorigheid.

 • Dit verskaf vermaak.
 • Dit maak ons sterk – fisiek en geestelik.
 • Die spel help ons om ons liggame fiks en gesond te hou.
 • Die spel leer ons van leierskap.
 • Spangees en sportmanskap is belangrik.
 • Vlugbal leer ons om gedissiplineerd te wees.

Rig navrae aan:


Reginah Liphuko
Sport Sekretaris
Mafikengkampus
018 389 2405
Frans Matloga
Sportbeampte: Vlugbal
Vaaldriehoekkampus
016 910 3201