Muurbal

Muurbal is ’n balsport wat deur twee (enkelspel-) of vier (dubbelspel-) spelers binne ’n ommuurde baan met ’n klein, hol rubberballetjie gespeel word. Die spelers moet die balletjie om die beurt met hulle rakette op die speelbare oppervlakke van die vier mure van die baan slaan.

Rig navrae aan:


 Mnr Johann Sauer
 Sport Manager : Muurbal
 Potchefstroomkampus

Pluimbal

Pluimbal is amptelik die vinnigste van alle raketsportsoorte. Hoewel stamina en vlugvoetigheid belangrik is, beslis op ’n mededingende vlak, kan enigeen pluimbal speel en die sport is ’n gewilde keuse vir mense van alle ouderdomme en fiksheidsvlakke.

Rig navrae aan:


Me Kegomoditswe Moloko
Sportbeampte: Pluimbal
Mafikengkampus
018 389 2152

Tafeltennis

Tafeltennis is ’n spel wat binnenshuis deur twee of vier mense gespeel word. Die spelers staan by beide kante van ’n tafel wat ’n lae net regoor die middel van die tafel het, en hulle slaan ’n klein, ligte balletjie met behulp van klein rakette oor die net.

Dit is ’n spel wat amper soos miniatuur-tennis is.

Rig navrae aan:


Me Kegomoditswe Moloko
Sportbeampte: Tafeltennis
Mafikengkampus
 018 389 2152
Me Heléne Botha
Sportbestuurder: Tafeltennis
Potchefstroomkampus
018 299 2911/ 083 625 9747

Tennis

Tennis by die NWU het in ’n fisieke skaakwedstryd ontwikkel waar spelers aanval en verdedig, invalshoeke benut en tegniese swakhede uitbuit, met houe van uiteenlopende spoed en tolling. Tennis kan deur spelers van feitlik enige vaardigheidsvlak geniet word. Topkompetisies is ’n veeleisende toets van die uitvoer van houe en stamina, vol stylvolle en strategiese verskeidenhede.

Die RVTA, wat met die NWU Potchefstroomkampus saamgesmelt het, is die grootste tennisakademie in Suid-Afrika. ’n Kombinasie van intense oefening op die baan en ’n pasklaar- akademiese kurrikulum spog met geriewe van wêreldgehalte, en is die perfekte plek om te oefen om ’n kampioen te word.

Visie en missie

  • Om die belange van tennis by die NWU te bestuur en te bevorder
  • Om gesonde sportmanskap te ontwikkel.
  • Om ’n behoorlike organisasiestruktuur vir tennis te vestig.
  • Om fondse ingevolge die beleid van die Universiteit behoorlik te verkry en te bestee.

Beurse

’n Aantal eerstejaars word elke jaar by die NWU PUK Tennis-program toegelaat uit beursaansoeke wat ontvang is. Die sluitingsdatum vir aansoeke is 31 Augustus. Die spelers wat nie beurse ontvang het nie, kan gedurende die volgende jaar op grond van hulle prestasie regdeur die jaar vir beurse kwalifiseer. Beurstoekennings word deur middel van befondsing van die Universiteit self moontlik gemaak. Aansoekers moet die bepalings en voorwaardes noukeurig lees om te sien watter beurse toegeken word.

Om vir die NWU Potchefstroomkampus Tennis-program gekeur te word, moet ’n speler by die Noordwes-Universiteit se Potchefstroomkampus vir ’n graad of diploma van hulle keuse geregistreer wees. 

Rig navrae aan:


Heléne Botha
Sportbestuurder: Tennis
Potchefstroomkampus
018 299 2911/ 083 625 9747