Beurse

Beurse is op aansoek beskikbaar en word op grond van beskikbaarheid, ’n bewese prestasierekord en persoonlike omstandighede toegeken. Klasgeld en verwante lewenskoste word deur sulke beurse gedek.

Keuringskriteria

Studente word op grond van hulle sokkervaardigheid, akademiese prestasies (met die Nasionale Senior Sertifikaat as die minimum vereiste) en hulle leierseienskappe gekeur.

Vir meer inligting oor beurse en keuringskriteria, kontak Vuyolwethu Sambo by 018 389 2483 of stuur ’n e-pos aan Vuyolwethu.Sambo@nwu.ac.za.