Basketbal is ’n spansport. Twee spanne van vyf spelers elk probeer om punte aan te teken deur ’n bal deur ’n ring te gooi wat 3,048 meter bokant die grond is.

Dit is ’n sport vir mans sowel as vroue.

 

Rig navrae aan:


 Mnr Thomas Thema
 Sportbeampte: Basketbal
 Vanderbijlparkkampus
 Mnr Cornelius Coetzer 
 Sportbeampte: Basketbal
 Mahikengkampus
 018 389 2544
 Mnr Johann Sauer
 Sport Manager : Basketbal
 Potchefstroomkampus