With so many people saying it couldn’t be done, all it takes is an imagination. – Michael Phelps

Swem

Benewens die bemeestering van vaardighede en verkryging van liggaamlike fiksheid is die doel van die NWU om swemmers te help om selfvertroue, sportmanskap, dissipline en toewyding te ontwikkel, asook die kennis dat sukses die resultaat van harde werk en die stel van doelwitte is.

Ons probeer om swem by die NWU ’n belangrike en genotvolle deel van swemmers se lewens te maak.

Studente kry die geleentheid om hulle doelwitte in swem te bereik op die vlakke waarna hulle streef. Elke swemmer is ’n werwingsagent vir die Universiteit vir hulle gunstelingsport.

Rig navrae aan:

Cornelius Coetzer 
 Sweminstrukteur
 Mahikengkampus
 018 389 2544
Heléne Botha
Sportbestuurder: Swem
Potchefstroomkampus
018 299 2911