When I picked athletics, I knew I wanted to be an Olympic champion! - Greg Rutherford

Die NWU streef daarna om atlete te ontwikkel wat, deur hulle fisieke en innerlike grense te verskuif, hoogtes en afstande en bane van hulle hartsbegeerte aandurf. Ons bied opleiding in al die grootste atletiekgebeurtenisse. Dit sluit in:

  • Veelkampe
  • Baannommers
  • Veldnommers
  • Middel- en langafstandwedlope
  • Padwedlope

Rig navrae aan:


Kegomoditswe Moloko
 Sportbeampte: Atletiek

Mafikengkampus

 018 389 2152
Terseus Liebenberg
Sportbeampte: Atletiek
Potchefstroomkampus
018 299 2912