Die NWU is landswyd bekend vir sy netbalspelers van gehalte wat elke jaar geproduseer word. Dit is grootliks die gevolg van uitnemende afrigting en bestuur, die gebruik van professionele en gevorderde sportwetenskap, saam met buitengewone fisioterapie- en biokinetiese rehabilitasiegeriewe.

Visie

Ons visie is om ‘n hoëprestasie – kultuur op te bou om te verseker da tons netbalspelers elite individue kan word wat strewe na volhoubare prestasie, dissipline en spanwaarders. Om ‘n omgewing te skep waar student kernvaardighede op en af die netbalbaan kan ontwikkel.

Missie

Ons misie is om ‘n platform te skep waar spelers genoeg geleenthede het om nie net fisieke vaardighede of prestasies te groei nie, maar ook in leierskap en interpersoonlike vaardighede.

Prestasies

2015 & 2016 Varsity Kampioene

2017 & 2019 USSA Kampioene

 

Rig navrae aan:


Shaun Meijer  
Sportbeampte: Netbal
Vanderbijlparkkampus
 Kegomoditswe Moloko
 Sportbeampte: Netbal
 Mahikengkampus
 018 389 2152
Heléne Botha
Sportbestuurder: Netbal
Potchefstroomkampus
018 299 2911