Skaak verskaf noodsaaklike bordvaardighede aan spelers om hulleself strategies in die spel te posisioneer. Dit word op ’n geruite bord gespeel waar elke speler se spelstukke volgens bepaalde reëls geskuif word. Die doel is om die opponent se koning aan te val sodat dit onmoontlik is om te ontsnap.

Die NWU Skaakklub stel deelnemers vanaf die eerste kontakgeleentheid af in staat om op ’n gereelde basis skaak te speel om hulle leer-, denk-, analitiese en besluitnemingsvermoë te verbeter. Die spel leer spelers om selfdissipline toe te pas. Dit doen ook die volgende:

  •   Verbeter verbale vaardighede
  •   Bou probleemoplossingsvermoëns
  •   Verbeter kritiese denkvaardighede
  •   Verbeter wiskundige vaardighede
  •   Leer die belangrikheid van beplanning

 

Rig navrae aan:


Cornelius Coetzer 
Sportbeampte : Chess
Mahikengkampus
018 389 2544
  Johann Sauer
 Sport Manager : Skaak
 Potchefstroomkampus
 018 299 2914
Joseph Matlhong
Skaak
Vanderbijlparkkampus
016 910 3191